Įvykis

Perkūno diena

Vaidotas

Vasario 2 diena metskaitliuje pažymėta – Perkūno diena. Metuose minima devynios Perkūno dienos. Kažin ar mūsų bočiai sekė Grigaliaus kalendoriaus dienas Perkūną minėdami. Tačiau Pirmoji Perkūno diena siejama su šiuo laikotarpiu. Šis erdvėlaikis siejamas su linais, pavasario šauktuvėmis, duona, Ugnies deive Gabija. Apgalvokime ką mūsų bočiams ir mums reiškia šios prasmės ir vardai. Gaivinkime juos savyje mintimis, vaizdiniais ir darbais. Perkūno dieną minėdami žemaičiai, lietuviai ir baltų gentainiai lydė vašką, darė Perkūnyčias žvakes, lipdydami ant kaladėlės ar liedali ant rato, ramybėje su užlinkėjimais. Perkūnyčios žvakės mus lydi gyvenimo virsmuose gimstant, tuokiantis, namo kerčią dedant, per audras ar perkūnijai griaudžiant. Perkūnyčios ugnies šviesa lydi paskutinėje kelionėje į Dausas. Padarykite tą dieną žvakelę ir paprašykite Perkūno darnos, sveikatos, apsaugos. Te veda mus Perkūnas protėvių šviesos ir tiesos keliu.