Algimantas S.
Nuotraukos

Vakaras-naktis-rytas Šatrijoje.
A. Stalilionio nuotraukos