Vaidotas
Įvykiai

Rugsėjo 12 d. sueina trys metai kai palaidojome Žemaitijos Krivį Adolfą Gedvilą. Tą dieną buvo atvežta ant Šatrijos šventkalnio Amžinoji Ugnis, kuri nuolatos kūrenama Ugnies saugotojų. Kūrenama Ugnis – kartu su mumis ir šviesių protėvių atmintis.