Knygos puslapis

Audio knygos

Net 78 mokyklos laikų knygos, knygelės ir novelės yra visiškai nemokamai ir visiškai teisėtai prieinamos audioknygų pavidalu!

Štai šios 78 audioknygos .mp3 formatu:

 1. Jonas Aistis – „Peizažas“
 2. Alis Balbierius – „Giedančios upės“
 3. Jonas Basanavičius – „Lietuviškos Pasakos“
 4. Jonas Biliūnas – „Brisiaus galas“
 5. Jonas Biliūnas – „Kliudžiau“
 6. Jonas Biliūnas – „Kūdikystės sapnai“
 7. Jonas Biliūnas – „Laimės žiburys“
 8. Kazys Boruta – „Baltaragio malūnas, arba Kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte“
 9. Kazys Boruta – „Jurgio Paketurio klajonės“
 10. Frances Hodgson Burnett – „Paslaptingas sodas“
 11. Lewis Carroll – „Alisa stebuklų šalyje“
 12. Susan Coolidge – „Ką nuveikė Keitė“
 13. Petras Cvirka – „Vaikų karas“
 14. Rimantas Černiauskas – „Jūra yra sūri“
 15. Vladas Dautartas – „Žydrieji Jungos“
 16. Daniel Defoe – „Robinzonas Kruzas“
 17. Kristijonas Donelaitis – „Metai“
 18. Liudas Dovydėnas – „Naktys Karališkiuose“
 19. Arthur Conan Doyle – „Užrašai apie Šerloką Holmsą“
 20. Juozas Erlickas – „Bilietas iš dangaus, arba Jono Grigo kelionė greituoju traukiniu“
 21. Juozas Erlickas – „Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose“
 22. Antoine de Saint Exupéry – „Mažasis princas“
 23. Sigitas Geda – „Baltoji Varnelė“
 24. Broliai Grimai – „Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos“
 25. Leonardas Gutauskas – „Paukščių takas“
 26. Wilhelm Hauff – „Haufo pasakos“
 27. Homeras – „Odisėja“
 28. Jurga Ivanauskaitė – „Kelionė į Šambalą“
 29. Jurga Ivanauskaitė – „Kelionių alchemija“
 30. Jurgis Jankus – „Po raganos kirviu. Senas kareivis Matatutis“
 31. Vincas Krėvė – „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“
 32. Vincas Krėvė – „Galvažudys“
 33. Vincas Krėvė – „Skerdžius“
 34. Valdemaras Kukulas – „Vėjo birbynė“
 35. Selma Lagerlöf – „Portugalijos karalius“
 36. Maironis – „Pavasario balsai“
 37. Aidas Marčėnas – „Žmogaus žvaigždė“
 38. Vanda Markovska – Graikų mitai
 39. Marcelijus Martinaitis – „Pelenų antelė“
 40. Adomas Mickevičius – „Gražina. Konradas Valenrodas“
 41. Lucy Maud Montgomery – „Anė iš Žaliastogių“
 42. Gendrutis Morkūnas – „Vasara su Katšuniu“
 43. Salomėja Nėris – „Anksti rytą“
 44. Salomėja Nėris – „Eglė Žalčių karalienė“
 45. Kostas Ostrauskas – „Jūratė ir Kastytis“
 46. Sigitas Parulskis – Eilėraščiai
 47. Vincas Pietaris – „Algimantas“
 48. Edgar Allan Poe – „Raudonosios mirties kaukė“
 49. Eleanor H. Porter – „Poliana“
 50. Sigitas Poškus – „Nebaigta pasaka“
 51. Vytautas Račickas – „Jos vardas Nippė“
 52. Vytautas Račickas – „Zuika padūkėlis“
 53. Henrikas Radauskas – Eilėraščiai
 54. Bronius Radzevičius – „Link Debesijos“
 55. Šatrijos Ragana – Irkos tragedija
 56. Antanas Ramonas – „Vilniaus legendos“, Pasakos
 57. Kazys Saja – „…kurio nieks nemylėjo“
 58. Kazys Saja – „Būrimas obuolio sėklom“
 59. Felix Salten – „Bembis. Bembio vaikai“
 60. Jurgis Savickis – „Kelionės“
 61. William Shakespeare – „Romeo ir Džuljeta“
 62. Johanna Spyri – „Heida“
 63. Balys Sruoga – „Giesmė apie Gediminą“
 64. Harriet Beecher Stowe – „Dėdės Tomo trobelė“
 65. Petras Tarasenka – „Perkūno šventykloje“
 66. Mark Twain – „Tomo Sojerio nuotykiai“
 67. Antanas Vaičiulaitis – „Nidos žvėrys“, „Auksinė kurpelė“
 68. Judita Vaičiūnaitė – Eilėraščiai
 69. Norbertas Vėlius (sudarytojas) – „Kaip atsirado žemė“
 70. Norbertas Vėlius (sudarytojas) – „Sužeistas vėjas“
 71. Tomas Venclova – „Ligi Lietuvos 10 000 kilometrų“
 72. Jules Verne – „Penkiolikos metų kapitonas“
 73. Antanas Vienuolis – „Padavimai ir legendos“
 74. Bitė Vilimaitė – „Papartynų saulė“
 75. Paulina Žemgulytė – „Rugsėji, šermukšnio uoga“
 76. Vytautė Žilinskaitė – „Kintas“
 77. Vytautė Žilinskaitė – „Nebijokė“
 78. Justinas Žilinskas – „Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas“